Fagstoff

Konkurransemidler – en introduksjon

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
En god idé

En bedrift har fem verktøy den kan bruke for å øke salget
av en vare eller en tjeneste: produktet, prisen, plassen
(distribusjonen), påvirkningen og personalet. Vi kaller
dem de fem p-ene.

Et produkt kan være både varer og tjenester.

Et produkt er alt som kan bli tilbudt på et marked for oppmerksomhet, kjøp, bruk eller konsum, og som tilfredsstiller et
ønske eller et behov.

 

iPad. Foto.iPad.
Fotograf: MICHAELA REHLE
  


Oppgave

Finn eksempler på produkter som

 • er helt nye på markedet
 • har vært på markedet en stund
 • er på vei ut av markedet

Diskuter i klassen.

 

Oppgave

Hvordan er markedsmiksen for de nye produktene til Apple? Velg ett produkt og beskriv hvert enkelt konkurransemiddel.

Fem konkurransemidler – fem p-er

Når bedriften skal selge produktene sine, har den fem ulike konkurransemidler den kan bruke for å øke salget. Disse kalles ofte for de fem p-ene etter navnene de har på engelsk:

 • product (produkt)
 • price (pris)
 • place (distribusjon eller plass)
 • promotion (påvirkning eller markedskommunikasjon)
 • people (personale)


En bedrift kan for eksempel oppnå bedre salg ved å utvikle et helt
nytt produkt eller ved å videreutvikle et produkt den allerede tilbyr.
Nettbrettet iPad fra Apple er et godt eksempel.

I 2010 lanserte Apple et helt nytt produkt – en iPad. Som en
mellomting mellom en smarttelefon og en bærbar pc skapte den et nytt marked, og salgstallene ble raskt høye. Nesten før det nye produktet var ute på markedet, var imidlertid Apple i gang med å videreutvikle nettbrettet, og allerede i 2011 ble iPad2 lansert. På denne måten bruker Apple produktutvikling og videreutvikling som konkurransemiddel.

Bruken av p-en påvirkning – eller markedskommunikasjon – kjenner
du kanskje igjen fra kinoreklamer. Et filmstudio som skal lansere
en ny film i markedet, lager ofte en trailer som sendes på kinoen. Actionfylte scener og fengende musikk skal gjøre at du får lyst til å se også den neste filmen som kinoen setter opp.

Markedsmiks

En bedrift kan kombinere de fem konkurransemidlene på ulike måter. Måten bedriften bruker konkurransemidlene for å lykkes med salget på, kalles også markedsmiks.

Du kan lese mer om markedsmiks her: Markedsmiks (Vg1)


Oppgaver

Aktuelt stoff