Fagstoff

Vegtransport av farlig gods

Publisert: 05.08.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Farlig gods

Det oransje skiltet Det oransje skiltet (uten tall) viser at denne lastebilen frakter farlig gods.
Fotograf: Ståle Gjerde

 

Du må være deg ditt ansvar bevisstDu må være deg ditt ansvar bevisst.
Fotograf: Steinar Myhre
 

Med farlig gods mener vi først og fremst stoffer som er brannfarlige, eksplosive, giftige, radioaktive, etsende, oksiderende og så videre, med andre ord stoffer som kan gi katastrofale skadevirkninger om det skulle skje uhell.

Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. De fleste ulykker skjer faktisk i forbindelse med lasting og lossing. Men skjer det først noe, kan konsekvensene bli store.

Det er i stor grad håndteringen av det farlige godset som avgjør hvor farlig det er. Din oppgave er altså å være deg ditt ansvar bevisst. Du må vite hvilke regler som gjelder for ulike typer farlige stoffer og transporter, og du må sørge for at du alltid følger disse reglene.

Oppgaver

Generelt