Fagstoff

Grensen mellom internkontroll og ADR-regelverket

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Vernehjelmer

ADR-regelverket gjelder ved transport av farlig gods på vei og på områder som er åpne for allmennheten. IK–HMS gjelder på vei og på områder som er stengt for allmennheten.

Yrkessjåfører som håndterer farlig gods, må følge reglene i ADR-forskriften. Ved transport må de ha godkjent ADR-kompetansebevis for godset med den høyeste fareklassen.

ADR-forskriften regulerer transport av farlig gods på vei som er åpen for allmennheten. Det innebærer at når yrkessjåfører eller logistikkoperatører håndterer farlig gods på et område som
er stengt for allmenheten, gjelder ikke ADR-forskriften, men internkontrollforskriften.

Vei som er åpen for allmennheten, og et lukket område.Vei som er åpen for allmennheten, og et lukket område.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen