Fagstoff

Eksempel på arbeidsbeskrivelse (IK–HMS)

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Vernehjelmer

Her skal vi se eksempel på en IK–HMS-rutine for å verne logistikkoperatører mot farer.

Evy arbeider som logistikkoperatør i varemottaket på et regionlager for en dagligvarekjede. I arbeidet bruker hun truck for å plukke ordrer. Alle truckene er utstyrt med lett synlige klistrelapper med den rutinen Evy må følge:

Rutine for bruk av truck

 

Hver gang du bruker truck, skal du

 • sjekke at du har gyldig truckførerbevis
 • sjekke at du har på deg vernesko
 • sjekke at batteriet er ladd
 • sjekke at bremsene virker
 • sjekke at hydraulikken er i orden
 • notere eventuelle feil i truckens kontrollbok og signere
 • legge kontrollboka på anvist plass
 • parkere trucken i ladestasjonen når du er ferdig med å bruke den, og koble til strømmen

Dersom du registrerer kritiske feil, må du ikke bruke trucken, men varsle lederen din.

PlastpressePlastpresse
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

 

Sammenslåtte IFCO-kasserSammenslåtte IFCO-kasser
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Arne arbeider som yrkessjåfør for den samme dagligvarekjeden. Han har følgende rutine å forholde seg til for at bedriften skal oppfylle reglene i forurensningsloven om forsvarlig håndtering av emballasje.

Rutine for sjåfør i en dagligvarekjede

 

Hver gang du har levert varer til butikkene våre, skal du ta med følgende i retur:

 • brun kartong som butikkene har presset i pappresse
 • strekkfilm som butikkene har presset til plastballer
 • engangsemballasje i form av aluminiumsbokser
 • IFCO-kasser («International Food Container»)

Når Arne kommer tilbake til regionlageret, leverer han returemballasjen til Evy. Hun fordeler emballasjen i riktig konteiner for videretransport når den er full.

MetallemballasjeMetallemballasje
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 PappemballasjePappemballasje
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 PlastemballasjePlastemballasje
Opphavsmann: Gunnar Ottesen