Fagstoff

Lathund

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sikring av last

Det finnes noen hjelpemidler som man kan bruke for å finne ut hvor mange strammebånd som skal benyttes når man skal sikre last. Vi skal nå se nærmere på Lathund.

TYALathund.
Opphavsmann: TYA
  

Lathund er svensk og betyr en snarvei eller en lettvint måte å gjøre ting på. I heftet Lathund beskrives en lettvint måte å sikre lasten på ved transport på vei.

Når du klikker på bildet, får du lese heftet på norsk. Etter at du har lest det, kan du arbeide med oppgavene som du finner ved å klikke på logoen nedenfor:

Norges Lastebileier-Forbund
Opphavsmann: Norges Lastebileier-Forbund