Fagstoff

Lathund

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 07.09.2018
Sikring av last

Det finnes noen hjelpemidler som man kan bruke for å finne ut hvor mange strammebånd som skal benyttes når man skal sikre last. Vi skal nå se nærmere på Lathund.

Lathund er svensk og betyr en snarvei eller en lettvint måte å gjøre ting på. I heftet Lathund beskrives en lettvint måte å sikre lasten på ved transport på vei.

  1. Les heftet "Lathund, lastsikring ved transport på vei".
  2. Arbeid deretter med oppgavene om Lathund fra Norsk Lastebileierforbund.