Fagstoff

Begreper i lastsikring

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 07.10.2014
Sikring av last

Her skal vi se litt mer på noen sentrale begreper som brukes under temaet lastsikring. 

Lengde

Vi bruker lengdeenhetene meter (m), centimeter (cm) millimeter (mm).                                      

Vi har sammenhengen:

1 m = 100 cm = 1000 mm

Volum

Volumet av et kasseformet kolli er

Volum  =  bredde  x  lengde  x  høyde

Vi bruker volumenhetene kubikkmeter (m3) og liter (l).                                                               

Vi har sammenhengen:

1 m3  =  1000 l

Masse (vekt)

Vi bruker masseenhetene kilogram (kg) og tonn (t).                                                                   

Vi har sammenhengen:

1 t = 1000 kg

Egenvekt

Egenvekten til et stoff er det samme som tettheten til stoffet. Den forteller oss hvor mange kg en liter av stoffet veier, eller hvor mange tonn en kubikkmeter (m3) av stoffet veier. Enhetene er kg/l eller t/m3.

Tettheten til vann er 1, fordi 1 l vann veier 1 kg, og 1 m3 vann veier 1 t.

Tettheten til granitt er 2,7, fordi 1 m3 granitt veier 2,7 t.

Kraft

Vi bruker kraftenheten newton (N). I forbindelse med sikring av last, bruker vi av og til også enheten dekanewton (dN). Vi har sammenhengen:

1 dN = 10 N

Veier du 50 kg og henger deg etter armene i en stang, vil det virke en kraft på 500 N, eller 50 dN, nedover.

 SHF og STF

Standard håndkraft SHF, er den kraften som brukes på håndstrammeren for å oppnå STF – som er strammekraften som oppnås i båndet.

 

Relatert innhold

Generelt