Fagstoff

Regler for lastsikring på tog, båt og fly

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sikring av last

Hovedregelen for all lastsikring er at lasten skal sitte fast. Vi skal nå se på reglene for forsvarlig sikring av last på tog, båt og i fly.

Tog

Regelverket for sikring av last har sin bakgrunn i de fysiske lovene og en antakelse om hvor store krefter som kan oppstå på transportmiddelet. Tenk deg gods på en jernbanevogn som treffer en annen vogn. Fartsendringen blir veldig stor stor på kort tid, og kreftene som skal holde igjen godset, blir enormt store.

Ved å holde musepekeren over de røde pilene på figuren nedenfor, kan du se hvilke krav som stilles til sikring av gods på tog.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS
 

Båt

Et skip i høye bølger vil rulle eller stampe – det ruller sideveis og stamper når det går mot bølgene. Disse kreftene er sterke og virker også inn på lasten. På sjø kan kravene til sikring være forskjellig alt etter hvilket fartsområde lasten skal transporteres i. For eksempel kan Nordsjøen, Østersjøen og Atlanterhavet ha ulike regler og krav. Skal transporten gå gjennom flere fartsområder, må man sikre etter de strengeste kravene.

Ved å holde musepekeren over de røde pilene på figuren nedenfor, kan du se hvilke krav som stilles til sikring av gods på båt.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS
 

Sikring av gods på fly.Sikring av gods på fly.
Fotograf: Nils Bjåland
 

Fly

I Norge sikres lasten i fly etter bestemmelsene som er gitt i forskrift om transport av gods i luftfartøy og regelverk for norsk sivil luftfart. Se lenka i margen. Lasten ligger ofte i igloer, små konteinere, som er tilpasset flytypen, og igloene blir så låst fast i flyet.