Fagstoff

Hva må vi kjenne til for å sikre lasten?

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sikring av last

Her skal vi si litt om ulykker som kan oppstå når lasten ikke er godt nok sikret. Vi skal også si litt om hva vi må kjenne til for å sikre lasten på riktig måte.

 

Lenker:

Bilskip i orkan

Sikring av last i personbil

Lastsikring del 1

Lastsikring del 2

 

Lasten har forskjøvet seg.Lasten har forskjøvet seg.
Fotograf: Heiko Junge

 

Feil eller manglende sikring kan få katastrofale følger.Feil eller manglende sikring kan få katastrofale følger.
Fotograf: Reuters

 

NullvisjonenNullvisjonen.
Opphavsmann: Vegdirektoratet

 

Sikring av last for veitransportSikring av last for veitransport.
Fotograf: Per Haukeberg

Ulykker

Hvert år skjer det ulykker der last har vært for dårlig sikret på et transportmiddel. Noen av ulykkene krever liv, mens andre fører til mer eller mindre alvorlige skader på mennesker og gods.

Det hender også at lastebiler velter og skip forliser fordi lasten forskyver seg. Det vil si at lasten ikke var godt nok sikret mot de kreftene som oppstår. Klikk på lenken Bilskip i orkan i margen. Der ser du lastedekket på et bilskip under og etter at skipet har vært ute for en orkan. Merk deg at kameraene står fast.

Når du ser slike bilder, forstår du at det er stort behov for kunnskap om hvordan man skal sikre last. Alle transportmidler har derfor krav om at lasten skal sikres slik at mennesker eller materiell ikke kommer til skade.

Vær klar over at last inne i en personbil kan være like farlig for dem som sitter i bilen, som lasten i en lastebil. Du kan lese om hvordan man skal sikre last i en personbil, under lenka Sikring av last i personbil.

Du er sikkert kjent med at vi i norsk transport har en visjon om ingen drepte eller hardt skadde. Å sikre lasten er derfor et viktig ledd i arbeidet mot denne visjonen.

Nødvendig kunnskap

Når vi skal sikre en last, må vi ha kunnskaper om

  • friksjonen mellom gods og underlag
  • størrelsen og retningen på kreftene som kan virke inn på godset under transporten
  • tyngden på godset
  • hvilket sikringsutstyr som finnes
  • hvilken sikringsmetode som er egnet for den aktuelle typen gods

For sjøtransport, bane eller fly finnes det beskrivelser og prosedyrer man skal følge. Da blir sikringsarbeidet enklere.

For veitransporten finnes det lover og regler, men lite som forteller deg hvordan man skal sikre i alle tilfeller. Det blir derfor mye opp til ditt faglige skjønn når du skal sikre last som skal transporteres etter landeveien. Da er det viktig å ha gode kunnskaper om hvordan man sikrer last på best måte.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff