Fagstoff

Strukturen i flytransportsystemet

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

Her lærer du hvordan flyplassene er inndelt i stamflyplasser og regionale flyplasser. Staten, ved Avinor, eier og driver 17 stamflyplasser og 29 regionale flyplasser. I tillegg har vi 8 privateide flyplasser som driver kommersiell lufttransport.

FlygelederFlygeleder.
Fotograf: Thomas Bjørnflaten
 

Avinor har gruppert flyplassene sine etter passasjergrunnlag eller antall flybevegelser per år slik:

Avinor har gruppert flyplassene sine etter passasjergrunnlag Kommersielle flyplasser i Norge, 2011.
Opphavsmann: Avinor

I tillegg til flyplassene består infrastrukturen av luftleier og overvåkingssystemer som sikrer at transportene kan foregå så sikkert som mulig. Flygeledere følger hvert enkelt fly ved
landing og avgang.

Luftrommet er delt i soner. Kontrollsentralen ved Sola har ansvaret for luftrommet i Sør-Norge, mens kontrollsentralen i Bodø har ansvaret for luftrommet i Nord-Norge.

Flyplassene er utstyrt med kontrolltårn og radarovervåking. I tillegg har de større flyplassene ILS-systemer (Instrument Landing System) for instrumentlanding, slik at fly kan lande under forhold med dårlig sikt.

Flyplasser i NorgeNorske lufthavner som foreslås knyttet til stamveinettet.
Opphavsmann: Vegdirektoratet