Fagstoff

Utviklingen i bruken av havnene

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

Etterspørselen etter sjøtransport i Norge dreier seg i stor grad om import og eksport av varer fra andre kontinenter og om transport av passasjerer og gods mellom Norge og det europeiske kontinentet. I øykommuner dreier det seg om transport av personer og gods til og fra fastlandet. For turistnæringen dreier det seg om Hurtigruten og om å kunne ta imot cruiseskip i sommersesongen.

ContainerhavnKonteinerhavn.
Fotograf: Kim Hart
  

 

 

 

 

Import og eksport av varer

Tabellen nedenfor viser godsmengdene for våre fire største havner i 2006. Mens Oslo er største konteinerhavn, er Bergen største havn målt i godsmengde. Dette skyldes ilandføring av
olje til Mongstad.

Havn                Godsomslag 2006, målt i tonn       Antall TEU      
Oslo 6 410 092173 098
Kristiansand 1 767 907 38 286
Stavanger 5 349 738 63 733
Bergen67 864 250109 013

(Kilde: NTP 2010–2019)

1 stk. 20-fots sjøkonteiner = 1 TEU (Twenty-feet Equivalent Unit)

1 stk. 40-fots sjøkonteiner = 2 TEU

Oslo Havn har lenge ønsket avlastning fra de omkringliggende kommunene, noe som har ført til en betydelig vekst i trafikken i de omkringliggende havnebyene.

Øresundsbroen.Øresundsbroen.
Fotograf: Sven Halling
 

 

Hurtigbåten er et selvstendig kollektivtilbud.Hurtigbåten er et selvstendig kollektivtilbud.
Fotograf: Erlend Haarberg
 

 

Cruiseskip på vei inn GeirangerfjordenCruiseskip på vei inn Geirangerfjorden
Fotograf: Bård Løken
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tigruten ble etablert i 1895Hurtigruten ble etablert i 1895
Fotograf: Sigmund Krøvel-Velle
 

Transport av passasjerer og gods mellom Norge og det europeiske kontinentet

Norge og Sverige manglet lenge fastlandsforbindelse med det europeiske kontinentet, men i 2001 fikk de fastlandsforbindelse via Øresundsbroen. Manglende fastlandsforbindelse
har i lang tid gitt grunnlag for bil- og passasjerferjetrafikk mellom Skandinavia og Europa. Dominerende rederier er Color Line og DFDS Seaways.

Transport av personer og gods mellom øykommuner og fastlandet

Til og fra øykommuner er det opprettet ferje- og hurtigbåtruter. Mens ferjeforbindelsene inngår som en del av veinettet, utgjør hurtigbåtforbindelsene et selvstendig kollektivtransporttilbud til og fra ulike regionsentre. Offentlige myndigheter må enten drive
kollektivtrafikken for egen regning eller kjøpe slike tjenester fra kommersielle aktører gjennom en anbudsprosess. I dag er det bare noen få store tilbydere av slike transporttjenester, så fylkeskommunene har ikke så mange aktører å velge mellom.

Turistnæringen og sjøtransport

Globalt er Norge et unikt land med sine fjorder og fjell. Ingen andre europeiske land har fjorder, og ingen andre europeiske land har høye fjell som stuper bratt ned i fjordene. Dette gjør Norge til et unikt reisemål. Mange cruiserederier trafikkerer derfor norskekysten hver sommer. De største cruisehavnene var i 2010 Bergen, Geiranger, Oslo og Stavanger. Cruiseskip krever dypvannskaier (12 meter dybde). Havner som satser på cruisetrafikk, bygger derfor slike kaier.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall cruiseanløp for de åtte største cruisehavnene i perioden 2005 til 2010, rangert etter antall anløp i 2010. Legg merke til at rangeringen varierer en god del fra år til år.

Havn2005   2006   2007   2008   2009   2010   
Bergen246249231254206241
Geiranger165155144169139157
Oslo144156138148150151
Stavanger3568569399111
Aurland/Flåm131138128133123106

Nordkapp IKS    

10610310010810497
Tromsø958689978992
Ålesund575468677374

(Kilde: Cruise Norway)

Hurtigruten ble etablert i 1893, to år før den første bilen ble importert til Norge i 1895. Hurtigruten representerte derfor det eneste transporttilbudet for kystbefolkningen i
lang tid. I dag er Hurtigruten i hovedsak et turistprodukt.

Utfordringene i sjøtransportene er ut fra NTP disse:

I stamnettet til sjøs prioriteres tiltak som har størst effekt for en
sikker, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Utbedring av
innseilinger til viktige havner vil gi bedre sikkerhet og tilgjengelighet som bedrer sjøtransportens konkurransefortrinn. God driftssikkerhet i navigasjonsinfrastrukturen er av stor betydning. Den påbegynte utbyggingen av et mer moderne merke- og varslingssystem tilpasset hurtigbåttrafikken vil bli ført videre.

(Kilde NTP 2010–2019)