Aktualitet

Biologisk mangfold på timeplanen

Publisert: 15.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Collage av arter som truer norsknaturINTERAKTIV GRAFIKK: Artsdatabanken har plassert 217 arter på svartelista. De er vurdert til å utgjøre en svært høy eller høy økologisk risiko. Grafikken viser elleve av de farligste artene. 

Forside av rapporten Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012SVARTELISTA: Artsdatabankens rapport «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012». Over 1.300 arter er risikovurdert. I alt 217 arter havnet på svartelista.

 

 

NaturfotografFOTOTIPS: Når man skal artsbestemme en art er det viktig å ta bilder av dem. Hos mange arter er kjennetegnene på undersiden, så ta gjerne bilder fra forskjellige vinkler. Ta både nærbilder og bilder av arten med området rundt. Bruk en gjenstand (f.eks et kronestykke) for å vise størrelsen på arten. 

 

RynkerosePRYD: Rynkerosen har med sine vakre blomster og kjøttfulle nyper vært en av de mest populære rosebuskene i Norge. Ute i naturen er den uønsket. Nå har Direktoratet for naturforvaltning presentert en handlingsplan for å bekjempe prydbusken.  

 Quizknapp: Fremmede arter  

Dette er saken:

 • Artsdatabanken presenterte i sommer rapporten Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.
 • Fremmede arter defineres som arter som ved hjelp av menneskelig aktivitet er spredt til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Det kan dreie seg om bevisst utsatte arter, arter som har rømt fra fangenskap, eller arter som kommer som «blindpassasjerer».

Les artikkelen: Norsk svarteliste 2012

 

Oppgave 1

 • Nevn 10 arter som står på Norsk svarteliste 2012.
 • Forklar hvorfor disse artene har havnet på lista.


Oppgave 2

Feltarbeid

Finn ut om du har en eller flere av de 217 artene som er svartelistet i ditt nærområde. Ta med deg et kamera og dokumenter funnene dine på internett. Bruk gjerne en gjenstand med kjent størrelse i bildet (kronestykke, fyrstikkeske e.l.) når det er behov for å dokumentere størrelse.


Utstyr: Kamera, notsiblokk, gjenstand med kjent størrelse

Slik gjør du:

 1. Gå ut i ditt nærmiljø og let etter arter som står på Norsk svarteliste 2012.
 2. Ta bilder av de forskjellige artene du finner. Ta gjerne bilder fra flere vinkler.
 3. Bruk internett for å artsbestemme artene du har funnet. Bruk Artsdatabanken eller en annen database.
 4. Finn ut hvordan denne arten har spredd seg til ditt nærområde.
 5. Forklar hvorfor denne arten truer norsk natur.
 6. Lag en presentasjon eller wiki. Last opp på NDLA-delingsarena.
Tips: Klassen kan f.eks. opprette en felles blogg eller artikkel på Wikipedia.

 

Slik unngår du hagerømlinger

 • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel utenfor hagegjerdet.
 • Sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen.
 • Ikke ta med planter fra utlandet.
 • Ikke plant ut særlig aggressive og skadelige prydplanter.
 • Ikke kast hageavfall fra fremmede arter i naturen.
 • Send planteavfall fra svartlistede arter som kan inneholde frukter eller frø til forbrenning.
 • Annet planteavfall fra svartlistede arter kan kastes i komposten hvis det varmekomposteres.
 • Når du handler eller bytter planter, bør du være oppmerksom på at det kan være med følgeorganismer som kan bli vanskelige å bli kvitt senere.
 • Finner du svartelistearter i naturen, så meld fra til www.artsdatabanken.no