Fagstoff

Innenlands sjøtransport – slik begynte det

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

I dette avsnittet lærer du litt om hvordan ordinære sjøtransportruter startet i Norge, og at sjøtransport er en global transportform som vi fortsatt er sterkt avhengig av.

Fergested Ro-ro-skip.
Fotograf: Espen Bratlie
 

Havn- og jernbaneterminaler i NorgeHavne- og jernbaneterminaler som foreslås knyttet sammen med stamveinettet. (Kilde: NTP 2010–2019)
Opphavsmann: Vegdirektoratet
  

For å bedre postgangen langs kysten og til utlandet anskaffet Posten i 1827 dampskipene «Constitutionen» og «Prinds Carl». «Constitutionen» ble satt inn i rute mellom Oslo og Kristiansand, «Prinds Carl» mellom Fredriksvern (Stavern), Gøteborg og Kiel.
Begge tok med både gods og passasjerer mot betaling. Rutene ble dermed de første offentlige sjøtransportrutene i Norge.

Etter oppfinnelsen av dieselmotoren i 1892 begynte mange å eksperimentere med montering av slike motorer i båter. Dette ble starten på overgangen fra seilskip til dagens moderne skipsfart. Båter ble utformet i alle mulige fasonger og tilpasset ulike formål. Eksempler på noen båttyper for innenlands sjøtransport er:

 • Ro-ro-skip: roll-on-roll-off-skip, det vil si bilferjer der kjøretøyene kan rulle av og på båten med lasten
 • Katamaraner: hurtiggående båter som transporterer passasjerer til og fra regionsentrene langs kysten
 • Konteinerskip: båter som transporterer konteinere med stykkgods langs norskekysten
  les mer

  Konteinerskip: transporterer ISO-konteinere med stykkgods (Disse er av stål og tåler stabling i mange høyder, i motsetning til landtransportkonteinere – Eurokonteinere – som ikke er beregnet på stabling.)

  skjul
 • Tankskip: båter som transporterer drivstoff for etterfylling av tankanlegg langs norskekysten

 

I internasjonal sjøtransport brukes større skip, som for eksempel:

 • Panamax-skip: båter tilpasset dimensjonene på Panamakanalen
 • Suezmax-skip: båter tilpasset dimensjonene på Suezkanalen
 • OBO-skip: Ore/Bulk/Oil-skip som kan ta forskjellig last, for eksempel malm den ene veien og korn i retur
 • LNG-skip: (Liquid Natural Gas) båter som kan transportere naturgass som er nedkjølt til væskeform