Fagstoff

Om etterspørselen etter veitransport

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

Etterspørselen etter veitransport øker i takt med velferdsnivået. Etter andre verdenskrig hadde få råd til bil. I dag har de fleste råd til bil – og noen familier har dessuten flere biler. Her lærer du litt om hvordan utviklingen i antall biler har vært.

Utviklingen av bilparken de siste 100 årUtviklingen av bilparken de siste 100 årene.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

T-banestasjon i Oslo sentrum Kollektivtransport er nødvendig for å avvikle etterspørselen etter transport.
Fotograf: Mimsy Møller
 

Etter hvert som flere har fått tilgang til bil, og de fleste nye arbeidsplassene er etablert i byer og tettsteder, har en økende andel av befolkningen bosatt seg i tettbygde strøk.

Den første figuren viser hvordan bilparken (antall biler) har utviklet seg de siste 100 årene. Etter at andre verdenskrig var slutt i 1945, tok det litt tid før bilproduksjonen kom i gang for fullt rundt 1950. Fram til 1960 var det rasjonering på biler i Norge, og bare de som kunne dokumentere at de hadde behov for bil i arbeidet, fikk kjøpe. Etter 1960 har bilparken bare vokst. Utbyggingen av veinettet skjøt også fart fra 1960.

Bilen gjør det mulig for oss å forflytte oss over lange avstander på kort tid. Konsentrasjonen av boliger og arbeidsplasser i byer og tettsteder fører til press på veinettet mange steder i landet. I de tettest befolkede områdene er derfor kollektivtransport helt nødvendig for å kunne avvikle den samlede etterspørselen etter transport.