Fagstoff

Veinettets struktur i dag

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

Her lærer du hvordan ansvaret for utbygging av veinettet er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Du lærer også hvordan strukturen i veinettet er bygd opp på kommunalt nivå. Samme struktur finner du igjen på fylkeskommunalt og statlig nivå.

Nav-eikestrukturNav-eikestruktur.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Utvikling i offentlige vegerUtviklingen av offentlige veier.
Opphavsmann: Statistisk Sentralbyrå
 

Transportsystemet på vei er delt inn i

• kommunale veier
• fylkesveier (ofte veier som knytter kommuner sammen)
• statlige veier (riksveier og europaveier) som knytter fylker og  landsdeler sammen

Vi sier ofte at veinettet har en hierarkisk struktur, der det høyeste nivået er europaveier og det laveste er kommunale veier.

Tidligere hadde det kommunale veinettet i byene en tydelig nav-eikestruktur. Veiene var «eiker» mellom boligområdene og sentrum (navet), der de fleste arbeidsplassene lå. Etter hvert som nye boligområder og handelssentre er bygd ut, fungerer de kommunale veinettene i dag mer som lokale nettverk, der vi kan nå våre reisemål langs alternative ruter.

Det samlede veinettet er bygd ut over lang tid, i takt med at antallet biler har økt. Figuren ved siden av viser hvordan lengden på veinettet har utviklet seg over tid. Totalt har vi i dag i overkant av 90 000 kilometer vei i Norge.

Oppgave:

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Veityper
Leverandør: Amendor AS