Fagstoff

Litt om veinettets historie

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Havnelageret i Oslo

I dette avsnittet lærer du litt om de utfordringene myndighetene har møtt i arbeidet med å utvikle et veinett som skal dekke etterspørselen etter biltransport. I løpet av de siste 50 årene har lengden på det offentlige veinettet økt med cirka 40 000 kilometer, noe som tilsvarer omkretsen av jorda.

Hest og kjerre Før bilen ble introdusert, var hest og båt de viktigste framkomstmidlene over lange avstander.  

Utvikling Utviklingen av offentlige veier.
Opphavsmann: Statistisk Sentralbyrå
 

Før bilen ble introdusert som transportmiddel på 1900-tallet, var hest og båt de vanligste framkomstmidlene over lange avstander. Med bilen fulgte muligheter til å forflytte seg raskt over lange avstander. Bilen gjorde det mulig å skape nye arbeidsplasser utenfor gangavstand fra boligområdene.

Dette har vi fortsatt med helt fram til i dag. Samtidig har vi bygd ut veinettet, slik at vi kan nå alle våre reisemål. Boligmønsteret vi har skapt, har ført til knapphet på veikapasitet i mange byer og tettsteder, fordi mange skal reise til og fra skole og arbeid samtidig.

Oppgave

Finn ut om lengden på veinettet har fortsatt å øke etter år 2000.
(Hint: Bruk siste utgave av Statistisk årbok.)

For å dekke etterspørselen etter transport prøver myndighetene i dag å bygge ut veinettet, samtidig som de bygger ut alternative transportformer som tog, fly og båt.