Fagstoff

Service og kundebehandling ved terminaltjenester

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Leveranse

Logistikkoperatører på sorteringsterminaler bidrar også i arbeidet med å tilfredsstille kundebehov under et transportoppdrag. Vi viser her først hvordan samlastspeditører organiserer sine transportopplegg. Deretter tar vi for oss hvilke kundekrav logistikkoperatørene på terminalene må oppfylle.

DistribusjonsnettverkStrukturen i distribusjonsnettverkene i Norge
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

 

Samlasterminal Samlastterminal
Fotograf: Bertil Ericson
 

Gods sendt med samlastspeditører

SamlastekspeditørerEn bedrift som mottar gods fra flere avsendere for distribusjon til mange mottakere spredt over et stort geografisk område. Landet er delt i regioner med hver sin regionterminal. Gods fra en region til en annen samlastes i containere og transporteres til en sentralterminal. Ved sentralterminalen samlastes gods fra alle regionterminaler og sendes videre til sine mottakerterminaler, der godset blir distribuert til mottakerne. påtar seg fraktføreransvarNår en avsender tar kontakt med en transportør for å få sendt gods, fyller partene ut et fraktbrev som dokumenterer at det er inngått en fraktavtale. Lov om vegfraktavtaler pålegger transportører som har inngått fraktavtaler, et ansvar for å oppfylle vilkårene i veifraktloven. Det er dette vi kaller fraktføreransvaret. for gods som skal sendes mellom byer og tettsteder i hele Norge. For å makte dette har samlastspeditørene en sentralterminal i Oslo-området og regionterminaler i større byer rundt om i landet.

Hver regionterminal har ansvar for å hente inn og distribuere gods innen sin egen region. Regionterminalene samlaster gods til andre regioner i konteinere og sender dem til sentralterminalen i Oslo-området. Sentralterminalen sorterer innkommende transittgods til andre regioner og samlaster godset i konteinere. Konteinerbiler transporterer så konteinerne til regionterminalene. Logistikkmedarbeiderne på regionterminalene sorterer deretter godset på distribusjonsruter, før distribusjonssjåfører leverer godset hos mottakerne.

Kundekrav som logistikkoperatører må bidra til å oppfylle

Godskunder forventer i dag å motta perfekte ordrer. Med det mener vi en ordre som

  • er levert til rett tid
  • er komplett
  • er skadefri
  • har korrekt dokumentasjon (faktura, pakkseddel, fraktbrev, tollpapirer og så videre)

Både yrkessjåfører og logistikkoperatører må bidra til å oppfylle disse kravene.

Henning arbeider som logistikkoperatør på en samlastterminal. Han sorterer daglig innkommende gods og behandler det skånsomt for å unngå skade på godset. Skulle godset
likevel bli skadd, melder han straks fra, slik at avsenderen kan varsles. Når godset skal lastes i konteinere etter at det er sortert, er Henning nøye med at alt gods som hører til samme kolli, blir lastet i samme konteiner, og ikke i to forskjellige.

Henning ser ikke kundene i arbeidet sitt. Han møter bare andre logistikkmedarbeidere og yrkessjåfører. Han ser likevel på dem som internkunder og leverer alltid godset videre som om det skulle være til sluttkunden.