Fagstoff

Persontransport med uforutsette hendelser

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Leveranse

Mye kan skje under transporten som fører til avvik fra tidstabellen. Profesjonelle yrkessjåfører må også kunne utføre nødvendig kundebehandling når uforutsette situasjoner melder seg. Her skal vi se nærmere på kundebehandlingsregler når det inntreffer avvik.

Lenker:

Førstehjelp 1

Førstehjelp 2 

 

Dårlig framkomstDårlig framkommelighet
Fotograf: Espen Braata

 

Medisinsk nødtelefon

Forsinkelser kan lett oppstå under transport som følge av forhold som ligger utenfor yrkessjåførens kontroll. Eksempler på slike hendinger er

  • stengte veier som følge av fare for ras
  • stengte fjelloverganger som følge av stort snøfall
  • stengte broforbindelser som følge av sterk vind
  • avlyste ferjeavganger som følge av uvær
  • stengte veier som følge av trafikkulykker
  • køkjøring som følge av sprengt veikapasitet

I alle slike situasjoner er informasjon den viktigste tilleggstjenesten en sjåfør kan gi.

Ved stengte fjelloverganger vinterstid praktiserer busselskapene ulike rutiner for hvordan de følger opp passasjerene. I utgangspunktet har ikke transportselskapet ansvar for passasjerenes merkostnader til mat og overnatting. Noen transportselskaper dekker likevel slike utgifter for
å få fornøyde passasjerer.

Det kan også oppstå akutte sykdomsanfall under transport, noe Sonja vet. For å være forberedt har hun laget denne sjekklista:

Sykdom
Symptom   
Tiltak
 Hjerneslag

Pasienten er bevisstløs, har talevansker og lammelser, rød ansiktsfarge og snorkende åndedrett

Legg pasienten i sideleie, sikre frie luftveier, ring 113

Hjerteinfarkt

Pasienten har sterke, vedvarende
brystsmerter og eventuelt utstråling til hals, skulder eller venstre arm. Han/hun er kortpustet med kvelnings-fornemmelser, er kvalm og brekker seg. Pulsen er rask og uregelmessig. Sirkulasjons-forstyrrelser kan føre til bevisstløshet og sirkulasjonsstans
Pasienten skal ha ro. Legg pasienten i sideleie om han/hun er bevisstløs. Utfør HLR (hjerte–lunge-redning) ved åndedrettsstans og hjertestans, ring 113

Epilepsianfall

Pasienten er bevisstløs og har krampetrekninger i noen minutterSikre frie luftveier,
la pasienten få hvile, ring 113 ved anfall på over ti minutter
  Føling eller
  insulinsjokk
Pasienten er skjelven og rotete, han/hun kan virke berusetGi pasienten noe søtt. Om dette ikke er mulig, ring 113
DiabeteskomaPasienten er tørst, slapp, døsig – av og til bevisstløs. Han/hun har magesmerter, dypt
åndedrett med lukt av aceton (neglelakkfjerner)
Ring 113

 

Bussbrann, trafikkulykke, evakuering fra tunnel og motorstopp er andre hendelser som en bussjåfør må være forberedt på.