Fagstoff

Nullpunkter ved regning

Publisert: 02.07.2012, Oppdatert: 10.10.2017

Graf 4.3.4. Illustrasjon. 

Vi ser grafen til funksjonen f(x)=x2-4x+3. Grafen skjærer førsteaksen når x=1 og når x=3. Dette er nullpunktene til f.

I GeoGebra kan du finne nullpunktene med kommandoen Nullpunkt[f].

Ved regning finner vi nullpunktene ved å løse likningen
fx=0.

Det betyr at vi må løse andregradslikningen

x2-4x+3=0 

Vi bruker abc - formelen og får

x2-4x+3 = 0x=--4±-42-4·1·32·1x=4±16-122x=4±22x=3      x=1

Det betyr at funksjonen f har nullpunktene 1, 0 og 3, 0.

Nullpunkter i GeoGebra. Illustrasjon. I GeoGebra kan vi finne nullpunktene ved regning ved først å definere funksjonen i CAS-vinduet. Husk å skrive «kolon-lik».

Merk! Du trenger ikke definere funksjonen hvis du allerede har skrevet inn funksjonen på skrivelinjen!

Deretter bruker du kommandoen «Løs» på likningen f(x)=0.