Fagstoff

Lineære funksjoner

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 20.04.2017

 

Lineær betyr rettlinjet.

Grafen til funksjonen S gitt ved Sx=160t, ble en rett linje. Slike funksjoner kaller vi lineære funksjoner.

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

En lineær funksjon er en funksjon som kan skrives på formen

 

fx=ax+b       der a og b er konstante tall.

 

Generelt kan vi skrive likningen for en rette linje som

 

y=ax+b

 

 

Relatert innhold