Oppgave: Arbeidsoppdrag

Retorikk i nyttårstaler

Publisert: 02.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

kommunikasjon spaltebilde  

Tid

5 timer eller mer (prosjektoppgave)

 

Vanskegrad

vanskelig

 

Kontekst

Oppgaven kan brukes tverrfaglig eller som fordypningsoppgave. Inngå gjerne et samarbeid med en eller flere nordiske skoler, og løs oppgaven i fellesskap.

 

Ressurser

President Tarja Halonens nyårstal 2012 

 

Kung Carl XVI Gustafs jultal 2011 

 

Dronning Margretes nyttårstale 2011  

 

Se flere historiske taler på nettstedet

Virksomme ord 

 

Retorikk: kunsten å overbevise 

 

Retorisk analyse af Helle Thorning-Schmidts nytårstale 2011/2012  

 

Tips for talere

Mina Gerhardsen skrev taler for Jens Stoltenberg. Hun har tips til hvordan du skriver en tale.

 

Tenk gjennom:

 • Formålet med talen
 • Hvilket tema vil du snakke om?
 • Hva vil du si?
 • Hvilken rekkefølge skal momentene komme i?
 • Hvilke virkemidler vil du bruke i framføringen?

Gjør jobben:

 • Utform teksten
 • Lær talen utenat
 • Hold talen

Eksempel

Nyttårstale skrevet, framført og filmet av nordiske elever i prosjektet Nordit :

 

 

Oppgave 1

  
Lag en retorisk analyse av statsministerens nyttårstale 1. nyttårsdag 2012.

 • Hvilke tema tar statsministeren opp?
 • Hvilke retoriske virkemidler bruker han i talen?
 • Hva forteller kroppsspråket i denne kommunikasjonssituasjonen?

Oppgave 2

  Sammenlign valg av tema og retoriske virkemidler i Jens Stoltenbergs tale med nyttårstalen til den danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt. Tekstversjon: Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012  

Hva er likt? Hva er forskjellig?

Oppgave 3

Sammenlign retorikken om det nasjonale i den norske kongens nyttårstale 31.12 2011 med nyttårstalene eller juletalene til andre nordiske statsoverhoder samme år.

Hva er likt? Hva er forskjellig?

Oppgave 4

Sammenlign hvordan det nasjonale har kommet til uttrykk i den norske kongens nyttårstale i historisk perspektiv. For eksempel kan du ta utgangspunkt i:

Oppgave 5

Tenk deg at du er statsminister eller konge i Norge. Skriv manus til nyttårstalen ved neste årsskifte. Hva vil du legge vekt på? Hvilke retoriske virkemidler vil du bruke?

Velg ut tre taler som skal framføres muntlig i klassen. En gruppe gjør videoopptak av talene. De øvrige elevene lager en retorisk analyse av de tre talene.

Avslutt med å vise talene på storskjerm. Del resultatene fra den retoriske analysen med resten av klassen.

Relatert innhold