Fagstoff

Normer for respektfull opptreden

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Det er viktig å følge normene for hvordan man skal opptre overfor eksterne kunder. Men det er også viktig å huske på å ha respektfull opptreden overfor sine egne medarbeidere.

 Berit ÅsBerit Ås
Fotograf: Luca Kleve-Ruud
 

Respektfull opptreden

Alle mennesker forventer å bli behandlet med respekt, men det er kanskje ikke så lett å vite hva det innebærer. En måte å forklare det på er at vi ikke skal bruke hersketeknikker. Sosialpsykologen Berit Ås har identifisert fem slike teknikker, se tabellen nedenfor.

 

Vi skal ikke

usynliggjøre

 Usynliggjøring skjer når noen    blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt».
 latterliggjøre

Latterliggjøring skjer når en persons innsats blir hånet, ledd av eller sammenliknet med dyreatferd.

 holde tilbake informasjon
Tilbakeholding av informasjon  skjer når en arbeidstaker deler informasjon med noen ansatte, men nekter å informere andre.

 bare fordømme

«Enten er du for passiv, eller så er du for pågående.» Gjennom dette utsagnet gir vi dobbel straff.

 

påføre andre skyld eller skam

Påføring av skyld og skam skjer gjennom latterliggjøring, ydmykelse, blottstilling og ærekrenking.