Fagstoff

Normer for inngåtte avtaler

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Hver gang vi inngår avtaler, påtar vi oss visse forpliktelser som kundene forventer at vi innfrir. Her lærer du litt om hvilke forpliktelser transportøren påtar seg gjennom transportavtaler, og hvilke forpliktelser en vareselger påtar seg gjennom en kjøpsavtale.

BusspassasjererBusspassasjerer. 

VareleveringVarene må leveres til avtalt tid.
Fotograf: Lars H. Jacobsen
 

Når en busspassasjer kjøper en bussbillett, inngår passasjeren en avtale om transport med busselskapet. Det er umulig å lage nye avtaler for hver passasjer som kjøper billett. Busselskapene inngår derfor avtaler som vi kaller masseavtaler, og billetten er beviset på at en masseavtale er inngått. Vilkårene i slike masseavtaler går fram av busselskapenes transportvilkår.

Arne er bussjåfør og må alltid være presis etter gjeldende tidstabell. Står det i tidstabellen at ruteavgangen er klokka 09.00, må Arne kjøre klokka 09.00 – ikke 08.55 eller 09.05.

Når en godskunde kjøper frakt, inngås det en fraktavtale. Vilkårene for slike avtaler finner vi i veifraktloven.

Hans er godssjåfør og må alltid oppfylle fraktavtalene som er inngått. Står det i avtalen at han skal levere gods klokka 09.00 pluss–minus 15 minutter, må han levere godset i tidsintervallet fra klokka 08.45 til klokka 09.15, verken før eller seinere.

Når en kunde bestiller varer hos en selger, lager selgeren en kjøpsavtale. Vilkårene ved kjøpsavtaler går fram av kjøpsloven.

Kari er logistikkoperatør og arbeider på et grossistlager. Når Kari plukker ordrer, må hun alltid plukke riktig vare og levere nøyaktig det som er bestilt, ikke et annet tilnærmet likt produkt hvis lageret ikke har den varen kunden har bestilt.