Fagstoff

Normer for å opptre omsorgsfullt

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Transport- og logistikkmedarbeidere formidler daglig store verdier på vegne av vareeierne. Her lærer du om plikten til å dra omsorg for godset under transport.

Vegfraktloven 

 

GodssjåførGodssjåføren har et stort ansvar.
Opphavsmann: Bernhard Hauge
 

 

 


Alle transportkjøpere forventer at transport- og logistikkbedrifter viser omsorg for de varene de transporterer på vegne av avsendere og mottakere. Dette kravet har myndighetene funnet så viktig at de har lovfestet en regel om at transportørene har plikt til å dra omsorg for gods de har påtatt seg å frakte. I praksis betyr det at en godstransportør ikke bare kan sette fra seg en sending dersom mottakeren nekter å ta imot den. Transportøren må da sørge for at godset ikke blir ødelagt. Deretter må han kontakte vareeieren for å få vite hva han skal gjøre med godset. Se veifraktloven.

I tillegg må transportøren opptre omsorgsfullt overfor barn som reiser alene, og andre som har spesielle behov for oppfølging og hjelp – før, under og etter fullført transport.