Fagstoff

Naturlig og kunstig seleksjon

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Evolusjon av kvinnen.

Genetisk variasjon og konkurranse om begrensede ressurser er begge forutsetninger for evolusjon. I tillegg må egenskaper som påvirker individenes evne til overlevelse og formering, være arvelige. Disse prinsippene gjelder enten det er naturen eller mennesket som selekterer, det vil si avgjør hvilke individer som skal overleve.

 Portrett av Darwin som voksen.Charles Darwins evolusjonsteori er bygd på mekanismen han kalte naturlig seleksjon.
Opphavsmann: Helix84
 

 

Vill kålVill kål er opprinnelsen til flere kålsorter (f.eks. blomkål, brokkoli og rosenkål) som er foredlet fram ved kunstig seleksjon.
Fotograf: MPF
 

Naturlig seleksjon

Charles Darwin forklarte evolusjon og opprinnelsen av nye arter gjennom en mekanisme han kalte naturlig seleksjon. Bare de individene som er best tilpasset miljøet, overlever og kan føre egenskapene sine videre ("survival of the fittest"). Genetisk variasjon er derfor en svært viktig del av mangfoldet også med tanke på arters mulighet for å tilpasse seg framtidige miljøendringer.

Det er viktig å huske på at tilpasninger og fitnessEt individs "fitness" beskriver det relative bidraget det gir til en populasjons genbasseng.Fitness er et mål på reproduktiv suksess og avspeiler både overlevelsesevne og formeringsevne. Begrepet beskriver individets evne til å få avkom, sett i forhold til andre individer i populasjonen.Individer med høyest fitness er best tilpasset miljøet de lever i, og lykkes i å føre flere av sine gener videre til neste generasjon, sammenlignet med individer med lav fitness. Populasjonen som helhet vil dermed bli bedre tilpasset miljøet gjennom naturlig seleksjon.Fitness er et relativt begrep; individs fitness vil alltid gjelde et bestemt miljø. Dermed kan et individs fitness være lavere eller høyere i en annen populasjon og i et annet miljø. alltid vil gjelde et bestemt miljø. Dersom miljøet endres, endres også spillereglene. I et nytt miljø kan det være andre egenskaper enn tidligere som gir best resultat i form av overlevelse og mengde avkom.

Kunstig seleksjon

Mennesket har også brukt kunnskapen om gener og arv for å foredle fram gunstige egenskaper i korn, husdyr, frukt og grønnsaker.

Ulike sorter med gode egenskaper foredles fram via det vi kaller kunstig seleksjon, altså ved at man bare tar vare på individer med de "riktige" egenskapene. Sorter med god smak, lengre holdbarhet og bedre motstandsdyktighet mot frost eller sykdom er på denne måten avlet fram.