Fagstoff

Formlikhet

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 14.06.2017

 

Studer figurene A, B og C. Beskriv forskjeller og likheter mellom figurene.

Formlie figurar

Som du sikkert har funnet ut, er det en likhet mellom figur B og figur C. Disse figurene har samme form. Forskjellen er at figur C er en forstørret utgave av figur B. Figur A har en annen form.

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

Russiske dukker. Foto.  
Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Generelt