Fagstoff

Trekanter

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Den enkleste mangekanten er trekanten. Nedenfor ser du noen spesielle trekanter.

Spesielle trekanter  

En rettvinklet trekant har én vinkel på 90°.

En likebeint trekant har minst to sider som er like lange.

En likesidet trekant er regulær. Alle sidene er like lange og alle vinklene er like store, 60°. Legg merke til at en likesidet trekant også er likebeint.

En likebeint og rettvinklet trekant har to vinkler på 45°.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt