Fagstoff

Fenotypisk plastisitet og epigenetikk

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Moder jord 2

"Født sånn eller blitt sånn?"

Hva er det som bestemmer hvordan et individ utvikler seg? Det er kjent at både arv og miljø påvirker oss, men det er mindre kjent hvordan dette skjer. Rekkefølgen av baser i DNA styrer (heldigvis) ikke alt.

Blomstrende vannplante.Vassoleie utvikler ulike bladformer avhengig av om skuddet er over eller under vann. 

 

Epi betyr "ved siden av" eller "i tillegg til".

 


Kromosom med brytere.Gener kan slåes av og på. Miljø og livsstil kan påvirke hvilke av våre gener som skal være aktive. 

Fenotypisk plastisitet

Det er nokså vanlig at organismer, spesielt planter og insekter, kan forandre fenotypeFenotypen er organismens utseende, egenskaper eller adferd, altså egenskaper som kommer til syne.Fenotypen skyldes et samvirke mellom gener og miljø. Alle levende organismer er påvirket av arv og miljø. Dermed genetisk identiske organismer, som eneggede tvillinger eller avleggere fra samme plante, ikke nødvendigvis være helt like, fordi de kan være påvirket av ulike miljøfaktorer. avhengig av miljøet. Dette kalles fenotypisk plastisitet og er variasjonen i fenotyper én bestemt genotype kan gi under ulike miljøbetingelser. Individ med fenotypisk plastisitet kan dermed tilpasse seg endringer i miljøet uten at genotypen endres. (Hos økotyper har individene en genotype som er tilpasset et bestemt miljøforhold.) Evnen til fenotypisk plastisitet og selve variasjonsbredden er genetisk betinget.

Fenomenet er spesielt tydelig hos vannplanter med oppdelte undervannsblader og hele flyteblader. Dette er tilpasninger til gassutveksling henholdsvis under vann og i luft.

Epigenetikk

En rekke mekanismer bidrar til å skru gener på og av. Dette fagfeltet kalles epigenetikk og er et hett forskningstema.

Alle celler i kroppen vår inneholder den samme genetiske koden. Epigenetiske endringer som styrer hvilke gener som skal være aktive, er påvirket av miljø og livsstil. Det som er nytt og oppsiktsvekkende, er at slike epigenetiske endringer som er utløst av triggere i miljøet, faktisk kan gå i arv.

Portrett, tegnet. Dette gjør den tidligere latterliggjorte evolusjonsteorien til Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) mer aktuell enn noensinne. Han mente at ervervede egenskaper kunne gå i arv.

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Til inspirasjon