Fagstoff

Grunnleggende begreper og sammenhenger

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Praktisk trigonometri

Det er viktig at du kjenner noen grunnleggende geometriske begreper og sammenhenger.

Punkt

Punkt  Et punkt har en bestemt posisjon, men det har ingen utstrekning. Likevel tegner vi punktet som en prikk, et kryss eller liknende, slik at det blir synlig for oss. Det er vanlig å bruke store bokstaver når vi gir navn til punkter.

Linje

En rett linje, eller bare en linje, består av uendelig mange punkter. Linjen har en uendelig utstrekning i begge retninger. Den krummer ikke. Vi sier at linjen har en uendelig utstrekning i én dimensjon. Vi tegner en linje som en tynn strek. Det er vanlig å bruke små bokstaver når vi gir navn til linjer.

Linje

Tennisball som lander på linjen. Foto.

Linjestykke

Linjestykke Et linjestykke er en del av en linje og avgrenses av to endepunkter. Vi gir vanligvis et linjestykke navn ut fra endepunktene, men det et også vanlig å bruke små bokstaver som navn. Linjestykket til høyre avgrenses av punktene A og B.
Vi kan gi linjestykket navnet AB, eller for eksempel c.

Stråle

Stråle En stråle er en del av en linje og avgrenses av ett endepunkt. Strålen har uendelig utstrekning i én retning.

 

Skjæring mellom linjerSkjæring mellom linjer

To linjer skjærer hverandre dersom de har ett felles punkt.

 

Plan

To linjer som skjærer hverandre spenner ut et plan. Et plan har uendelig utstrekning i to dimensjoner. Vi kan tenke på et ark som et utsnitt av et plan.

I plangeometrien studerer vi linjer og punkter i ett og samme plan.

Parallelle linjer

Parallelle linjer To linjer i et plan har enten ett eller ingen punkter felles. Dersom linjene ikke har ett felles punkt, er de parallelle.

Når to linjer a og b er parallelle, skriver vi a||b.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Generelt