Fagstoff

Skatt i hule eiker

Publisert: 05.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Tror du at det bare er en myte at man kan finne skatter i gamle, hule eiker? Det er ikke rikdom i form av gull og penger, men i form av artsrikdom. Gamle, hule eiker inneholder en rekke eikespesialister, og mange av dem er sjeldne arter.

Stort, gammelt tre.Gammel hul eik.
Fotograf: Svein Grønvold
Gamle og hule eiker er et viktig habitat for en rekke andre arter. Dette gjelder spesielt sopp, insekter og lav. Mange av disse eikespesialistene er truede arter som er svært sårbare for tap av habitatet siden de ikke har alternative levesteder. Det er umulig å ta vare på en truet eller sjelden art uten å ta vare på selve levestedet for arten.

Eik er trolig det treet i Skandinavia som er levested for flest arter. Det blir sagt at man kan finne rundt 1500 arter av insekter, sopp og lav på eik. Eika hadde større utbredelse i Norge for noen hundre år siden, men bestandene gikk tilbake på grunn av utstrakt bruk til blant annet båtbygging. De fleste hule eikene er i alle fall over 200 år, så det sier seg selv at det tar tid å lage et slikt habitat.