Fagstoff

Normer for helse, miljø og sikkerhet

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Helse, miljø og sikkerhet er viktig – både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. På dette området stiller samfunnet strenge krav gjennom lovverket, og reglene er gitt i flere lover. 

 

 Landøya utenfor Holmestrand. Her er det deponi for giftavfall under havoverflaten.
Fotograf: Espen Braata
 

 

Arbeidsmiljøloven   

Forurensningsloven 

De viktigste reglene for arbeidstakernes helse og sikkerhet finner vi i arbeidsmiljøloven. Denne loven har regler om at arbeidsmiljøet skal legges til rette slik at arbeidstakerne ikke blir påført fysisk eller psykisk skade.

Reglene for å verne det ytre miljøet og sikre forsvarlig avfallsbehandling finner vi i forurensningsloven. Grensene for hva vi oppfatter som akseptabelt på ulike områder, endrer seg over tid. Mens det bare for noen tiår siden var fullt akseptabelt å deponere avfall på fyllinger og forurense naturen, er dette helt uakseptabelt i dag. Her har myndighetene vært pådrivere og laget regler om forbud mot slik deponering.

Slik er det på flere områder. Myndighetene etablerer regler for å sikre at vi opptrer ansvarlig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Forurensningsloven har regler for å forebygge at vi skader det ytre miljøet.