Fagstoff

Krav til ansatte og bedrifter i transportnæringen

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Rettferdighetsstatue

Alle bedrifter er avhengige av tillit i markedet. Vi ser her på hvilke krav næringens bedrifter og ansatte må følge for å oppnå slik tillit.

Paragraftegn
Fotograf: Michael Daugaard
 

Gutter som håndhilserHvordan vi hilser på hverandre, er et uttrykk for skikk og bruk.
Fotograf: Katrine Nordli
 

For å oppnå tillit i markedet må transport- og logistikkvirksomhetene opptre

  • ansvarlig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet
  • lovlydig
  • redelig og lojalt ved kjøp og salg
  • omsorgsfullt overfor kundene og kundenes eiendeler
  • presist i forbindelse med inngåtte avtaler
  • høflig overfor kundene
  • respektfullt overfor ulike samfunnsgrupper
  • hensynsfullt og aktsomt i trafikken

I hverdagen forholder vi oss til mange regler som er blitt til gjennom en stabil praksis over lang tid. De har utviklet seg til vane eller sedvane. Noen slike regler er så viktige at de er gitt i lovs form eller som skriftlige retningslinjer. Andre er uformelle og danner en norm for hvordan våre omgivelser forventer at bedrifter og enkeltpersoner opptrer i hverdagen.

Etikk er grekernes ord for vane eller sedvane, moral er romernes ord for det samme. Noen bruker derfor begrepene etikk og moral om hverandre, mens andre legger ulik betydning i dem. Her legger vi det samme i begge begrepene.

Vi sier at vi opptrer etisk når vi opptrer i samsvar med regler for

  • hva samfunnet oppfatter som rett og galt
  • hva samfunnet, grupper og enkeltpersoner oppfatter som god skikk og bruk

Formelle og uformelle regler er viktige i alle samfunn. De representerer samfunnets, gruppas eller enkeltindividets syn på hva som er rett og galt eller skikk og bruk. Brudd på slike regler kan gi negative reaksjoner både fra enkeltpersoner, grupper eller storsamfunnet. I så fall mister vi tillit i markedet og pådrar oss et negativt omdømme.

Oppgaver

Generelt