Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for diskusjonsoppgave 

Diskuter for og imot påstander

I denne oppgaven skal du diskutere et par problemstillinger som er satt på spissen – enten i hele klassen eller med den du sitter ved siden av. Tenk som vanlig i disse oppgavene at du skal kunne snakke både for og imot påstandene. Det er diskusjonen og utvekslingen av argumenter som er viktig – ikke egentlig hva du mener!

Brikker og profesjonalitet

 

Diskuter disse utsagnene:

 

  • «De organisasjonsformene som sikrer lengst vei mellom ledelse og ansatte, er best, for da jobber de ansatte som 'brikker', det blir mindre meningsutvekslinger og høyere effektivitet.»
  • «Personlige problemer må ikke tas med på jobb, da blir det bare kaos. Den enkelte ansatte må klare å skille hjemmearenaen fra jobbarenaen og fremstå profesjonell!»