Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logo for medieoppgave. 

Les aktuelle saker!

I artiklene under kan du lese om aktuelle saker innen ledelse og organisasjon. Diskuter problemstillingene i klassen.

 

Hva mener du?

 

 • Hva tror du er det viktigste jentene i artikkelen De går på den beste lederskolen lærer om ledelse? Hvorfor tror du ledere for større bedrifter ser positivt på en slik arbeidserfaring?
 • Tror du det har noen konsekvenser for en organisasjon at sjefens lønn øker mer enn de ansattes? Diskuter problemstillingen og tenk på:
  • arbeidsmiljø
  • kultur på arbeidplassen
  • fraværsproblematikk
  • motivasjon for videreutdanning
 • Hva synes du om at statlige organisasjoner kvoterer jobbsøkere med innvandrerbakgrunn? Les artikkelen og dann deg noen meninger om saken. Tror du organisasjonene kommer bedre eller dårligere ut av det med kvoteringen, og synes du det er rettferdig?