Fagstoff

Nisje, eksempel på én faktor

Temperatur som én av faktorene i en arts nisje

En kurve som viser at aktiviteten er på topp ved optimumstemperaturen.  Temperatur er en viktig abiotisk faktor for de fleste organismer. Diagrammet viser hvordan aktivitetsnivået til vekselvarme dyr endrer seg med temperaturen.


Artens nisje:

Dersom man legger til alle faktorer som har betydning for arten, får vi et flerdimensjonalt diagram som viser hvilke forhold arten kan overleve og reprodusere under. Dette er artens nisje for alle faktorene.