Fagstoff

Tiltak for å utvikle organisasjonskultur

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Leder og ansatte

Organisasjoner kan arbeide med bedriftskultur på ulike måter. En systematisk metode er å la fellesskapet arbeide seg gjennom en prosess som ender opp i en tiltaksplan. Tiltakene må være konkrete og ikke minst egnet til å fjerne eller redusere de uheldige sidene ved bedriftskulturen og få de gode sidene bedre frem. Dette kan være omfattende arbeid og tar gjerne lang tid, så det er viktig at lederne har de ansatte i ryggen gjennom hele prosessen. Resultatene kan være svært viktige for bedriften, og det beste er om fellesskapet trekker i samme retning.

Bilde av en gruppe positive mennesker som tar hverandre i hendene.Uheldig bedriftskultur kan være litt av en floke å løse opp i, men dersom alle i bedriften samarbeider, kan resultatet bli svært bra. 

Bilde av en arbeider ved en reperbane.En fornøyd arbeider som kan ha full oppmerksomhet på arbeidsoppgavene etter at bedriften har gjennomgått en vellykket prosess for å bedre kulturen.

Bilde av tre arbeidere på Ormen LangeAnleggsvirksomhet for norgeshistoriens største industriprosjekt «Ormen Lange». Utbyggingsoperatør er Norsk Hydro – en bedrift som tenker langsiktig og har eget rekrutteringsprogram for nyutdannede.  

Utvikling og tiltak

Det er mange veier å gå når det gjelder å få til endringer. En god måte å gjøre det på, er å jobbe systematisk etter en tiltaksplan. Utviklingen blir da en prosess som fellesskapet kan være sammen om, der alle vet hva målene er.

Tiltaksplanen bygger man på resultatene av analysen. Hvilke sider ved kulturen er positive? De må vi styrke! Hva kom frem som vi synes er uheldig? Det må vi endre på! Hvordan skal vi gjøre det? Det er her tiltakene kommer inn.

Tiltak kan være

  • en personalpolitikk som går ut på å rekruttere unge medarbeidere og legge til rette for en langsiktig karriere der man har mulighet til å forme medarbeidernes tenkning og holdning
  • regelmessige undersøkelser om medarbeideres trivsel og deres muligheter til å påvirke arbeidssituasjonen sin
  • veiledning av ansatte og tilsyn med konkrete arbeidsoppgaver
  • interne kurs om bedriftens verdier, normer, historie og tradisjon – med både praktisk og ideologisk innhold
  • ritualer som markerer suksess og styrker de ansattes følelse av deltakelse og tilhørighet
  • kontinuerlig skriftlig og muntlig søkelys på bedriftens verdier, formål og historie og på at de ansatte er en del av noe mer og viktigere enn bare å tjene, eller spare, penger

En lang prosess

Å forandre organisasjonskulturen i en bedrift er en prosess som kan ta lang tid, og det må skje noe på mange plan. Det er derfor viktig at ledelsen viser endringsvilje og sørger for å følge opp tiltakene. I sin tur vil de ansatte også hjelpe til med forandringene.

Et eksempel på et tiltak som også er en lang prosess i seg selv, er Norsk Hydros «Graduate Program», som er et program Hydro tilbyr nyutdannede, og som det er mange søkere på til hver utlysning. På hjemmesiden sin beskriver de det slik:

Programmet er det perfekte springbrettet for en karriere i Hydro og en inngangsport til aluminium og energi, uansett om du er interessert i en karriere innen teknologi, økonomi eller ledelse.

Norsk Hydro har altså lagt til rette for at unge ansatte kan skape seg en langsiktig karriere i selskapet – og lærer dem opp selv. Ta en titt på Norsk Hydros hjemmeside og få et inntrykk av bedriftens kultur.