Fagstoff

Kultur og filosofi i bedrifter

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Friskis og Svettis

En bedriftskultur er summen av de verdiene, holdningene og normene man finner blant alle de ansatte i en organisasjon. Begrepet kan også defineres som i boken In Search of Excellence: «the way we do things around here». Idrettsorganisasjonen Friskis & Svettis, som du ser boltre seg på bildet, har lykkes godt med å bygge sin bedriftskultur på frivillighet, samarbeid og glede.

Bedriftsfilosofi er noe annet. Det handler mer om hva ledelsen i virksomheten mener er viktigst for å tjene penger. Er det produktene, produksjon, distribusjon og salg som først og fremst bidrar til et godt resultat i bedriften, eller er det viktigst å ta utgangspunkt i kundens behov?

Bilde av en muslimsk liten jente med hijab som står foran det norske flagget.Det kan ha stor betydning for en bedrifts fortjeneste om det er kultur for å tilpasse seg nye forhold. 

Verdien av godt arbeidsmiljø

Bedriftskultur og bedriftsfilosofi er to forskjellige ting, men de bidrar begge i stor grad til å danne rammene for miljøet på en arbeidsplass. Og et godt arbeidsmiljø er viktig for fornøyde og friske ansatte som trives i jobben. Ansatte som er fornøyde fordi de får brukt sine talenter, får tilstrekkelig med ansvar, får tillit og blir tatt på alvor, yter bedre enn ansatte i motsatt situasjon. Fornøyde ansatte kvier seg for å være borte fra jobben, mens arbeidstakere som har et negativt forhold til jobben sin, har lettere for å finne en grunn til å være borte.

Den kulturen og filosofien som gjelder i en virksomhet, blir dermed helt avgjørende for hvor godt bedriften går, og det har direkte innvirkning på bunnlinjen – altså hvor mye penger bedriften tjener.

Omorganisering og nye løsninger

Her ser du en film som handler om organisasjon og ledelse og det å finne gode løsninger og våge å tenke nytt.

Gå inn på nettstedet til Idébanken og se noen av problemstillingene og temaene som ligger under arbeidsmiljø, ledelse og bedriftsfilosofi. Her er det mye å bli klok av!