Oppgave

Stå på stand!

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for plakatoppgave 

Analyser kulturen i klassen

I denne oppgaven skal dere analysere kulturen dere har i klassen, i et SØT-system. Det betyr at dere først finner ut av hvordan situasjonen er nå, deretter definerer hvilken situasjon dere ønsker, og så forplikter dere til tiltak som kan hjelpe dere å nå det resultatet. Målet med oppgaven er at dere skal bli kjent med hverandre og hvordan dere har det i klassen, og finne ut hvilke ønsker dere har for å bedre kulturen i klassen deres. Dette er en analyse og en tiltaksplan for å bedre klassekulturen.

 

SØT

 

Del ut gule Post-it-lapper til alle i klassen, for eksempel seks til hver. Del en vegg eller en tavle opp i tre deler. Fra venstre skal dere sette opp disse overskriftene:

 

  • Slik er det å være meg i denne klassen. (slik er det nå = S)
  • Dette ønsker jeg meg fremover. (ønsker = Ø)
  • Dette er jeg villig til å forplikte meg til fremover. (tiltak = T)

 

Alle skal tenke gjennom de tre punktene og skrive ned tankene og meningene sine på Post-it-lappene. Alt skal være anonymt. Etter 5–10 minutter limer dere opp Post-it-lappene på veggen under riktig del.

 

Når alle lappene er på plass, leser dere gjennom det som står på veggen. Her kan lærer starte en diskusjon i klassen, eller dere kan eventuelt dele klassen opp i mindre grupper.

 

Til slutt kan dere sette opp en liste over tiltak dere vil forplikte dere til for å oppnå et bedre klassemiljø.

 

Etter en måned kan dere lage en spørreundersøkelse for å avdekke om klassemiljøet faktisk har endret seg til det bedre.