Oppgave: Drøfte

Drøft i vei!

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde til drøftingsoppgave.

Kultur til drøfting

I denne oppgaven skal dere diskutere hva kultur er, og hvordan det påvirker dere – både som individer i den norske kulturen og som individer i en skolekultur. Dere skal også drøfte dere gjennom ulike sider ved bedriftskultur. Sett dere sammen i grupper på 3–4 elever og løs oppgaven under.

 

Gruppeoppgaver om kultur

 

Norsk kultur

 • Drøft hvorvidt det finnes noe vi kan kalle typisk norsk i dag.
 • Hvordan kan vi si at vi blir påvirket av kulturen i oppveksten? Gi minst to eksempler og forklar dem.

Skolekultur

 • Diskuter hva som kjennetegner kulturen i klassen og på skolen generelt. Lag en presentasjon der dere legger frem innholdet i diskusjonen deres.
 • Diskuter etterpå i samlet klasse om alle gruppene kom frem til samme resultat. Var det store variasjoner? Var det noen fellestrekk som gikk igjen hos alle gruppene?

Bedriftskultur

 • Hvilke virkninger tror du en sterk bedriftskultur som er basert på sunnhet, trening og helse (for eksempel at alle lederne går Birkebeinerrennet) kan ha på de ansatte i en bedrift?
 • Hva tror du kan være konsekvensen dersom en leder ikke tar fatt i personlige problemer hos sine ansatte?
 • Hva tror du er viktigst for at ansatte skal yte sitt beste på jobb, ha lavt sykefravær og utvikle seg som medarbeidere?
 • Tror du en sterk bedriftskultur kan bidra til å redusere sykefraværet i en bedrift?