Hopp til innhold

Punkt- og linjelaser

Punkt- og linjelaser

Dette er et instrument som settes på stabilt underlag eller stativ. Når den er satt opp og slått på, vil den automatisk markere vertikal og horisontal linje. Den horisontale linjen kan da brukes som utgangspunkt for rett markering av ulike høyder.

Instruksjonsfilm