Hopp til innhold

Kost ved spesielle behov

Mat og helse

Menneskene har individuelle behov også når det gjelder kostholdet. Som helsefagarbeider må du gjøre deg kjent med hva som kan og bør tilbys. På denne sida finner du noen eksempler på tilstander som krever spesielt tilpassa kosthold.

Cøliaki er en tilstand der tarmtottene i tynntarmen blir ødelagte på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på stoffet gluten.

Cøliaki. Helsedirektoratet

Allergi mot eller intoleranse overfor kumelkprotein, laktoseintoleranse, behandles med melkefri kost. Typiske symptomer på tilstanden er oppblåsthet, luftplager, kvalme og diaré.

Laktoseintoleranse. Helsedirektoratet

Norske undersøkelser har vist at eldre mennesker kan ha et lavt inntak av vitamin D.

Vitamin D

Problemer med å spise og å svelge kalles på fagspråket for dysfagi. Pasientene kan ha vanskeligheter med å utløse svelgerefleksen, slik at maten blir liggende i munnen. Maten kan også gjemme seg i små hulrom i svelget, for senere å gli ned i luftveiene. I tillegg kan pasienten svelge vrangt, slik at mat og væske renner ned i luftveiene. At mat og væske kommer ned i luftveiene, kaller vi aspirasjon.

spisehjelp.no

For pasienter som har lavt inntak av energi eller næringsstoffer, anbefales energi- og næringstett kost.

Energi og næringstett kost

Unormale reaksjoner på mat, matvareoverfølsomhet, rammer mange barn og en god del voksne.

Følg lenken til Astma- og allergiforbundet. Der finner du faktaark og mye relevant fagstoff.

Mat og matvareoverfølsomhet. NAAF

Pasienter som ikke kan få i seg den næringen de trenger ved vanlige kost- eller næringsdrikker, kan få mat gjennom en sonde. Ved sondeernæring får pasienten tilførsel av ernæring ved hjelp av en sonde via nesen eller gjennom bukveggen og inn i magesekken eller øverste del av tarmen.

Les om gastrostomi, PEG og knapp i denne lenken:

spisehjelp.no

Mange pasienter har problemer med forstoppelse eller obstipasjon. Ved obstipasjon kan pasienten bli kvalm, føle seg oppblåst og få smerter i magen og endetarmen.

Du finner mer fagstoff om emnet ved å følge lenken «obstipasjon» i lenkesamlingen. Under finner du noen kostråd ved obstipasjon.

Obstipasjon – sykepleietiltak ved ernæring

Diaré er hyppig, løs og vannaktig avføring. Ved matforgiftning får man ofte magesmerter og oppkast i tillegg til diaré. Når man har diaré, klarer ikke tarmen å suge opp vann og salter som resten av kroppen trenger. Den største faren ved diaré er uttørring og saltmangel.

Diare. Apotek 1

I et flerkulturelt samfunn som det norske møter du brukere og pasienter med forskjellige mat- og kulturtradisjoner. Du kan repetere fra Vg1 helse- og oppvekstfag ved å følge denne lenken

Mat og kultur

Utfordringer til deg

Oppgaver til: "Kost ved spesielle behov"
 1. Lag et sammendrag som gjør rede for tilstander som er beskrevet på denne siden.
 2. Er det andre tilstander du savner på denne siden? Fortell i tilfelle om dem.
 3. Forklar hva dysfagi er.
 4. Gi eksempler på pasienter som kan ha dysfagi.
 5. Hvis noen svelger vrangt og får mat i lungene, kalles det for aspirasjon. Søk på nettet eller benytt andre kilder for å forklare uttrykket «å aspirere».
 6. En pasient som svelger vrangt, kan få aspirasjonspneumoni. Hva er det?
Oppgaver til filmen «Mat ved spesielle behov»
 1. Beskriv hva cøliaki er.
 2. Forklar hva gluten er.
 3. Nevn eksempler på glutenfri mat.
 4. Du skal tilberede mat for en pasient som har cøliaki. Forklar hvordan du vil planlegge og gjennomføre det, og hvorfor du gjør det du gjør.
 5. Foreslå en dagsmeny for en person som har cøliaki.
 6. Cøliaki er en autoimmun sykdom. Forklar hva det er.
 7. Nevn andre autoimmune sykdommer enn cøliaki.
 8. Hva lærte du i denne filmen som du kan ha nytte av når du arbeider med personer som trenger spesielt tilrettelagt kosthold?