Hopp til innhold

Ulike former for multippel sklerose

Type

Kjennetegn

Attakkvis MS Attakk (anfall) i kortere eller lengre perioder med hel eller delvis remisjon (tilbakegang).
Sekundær progressiv MS Gjentatte attakk (anfall) hvor kroppen stadig svekkes. Attakkvis MS går ofte over til denne typen.
Primær progressiv MS Ikke attakk (anfall), men en gradvis forverring av sykdommen over flere år.
Godartet MS Starter med attakkvis MS, men «brenner ut».