Hopp til innhold

Behandling ved MS

Siden sykdomsbildet og hvor alvorlig sykdommen er, varierer så mye fra MS-pasient til MS-pasient, må behandlingen tilpasses hver enkelt.

Behandlingen ved MS deles ofte i to: den behandlingen som er rettet mot selve sykdommen, og den behandlingen som demper symptomene.

Fysikalsk behandling med tøyningsøvelser anbefales for MS-pasienter. For å være selvhjulpen lengst mulig er det viktig at de med MS, får bistand av ergoterapeut for å finne hjelpemidler som er tilpasset symptomer og plager.

Ispakninger eller en kald dusj kan hjelpe mot spasmene. TNS (transkutan nervestimulering) og nerveblokkader benyttes også for å dempe spasmer.

Det finnes ingen medisiner som kan reparere de nerveskadene som MS forårsaker, eller som kan stoppe sykdomsutviklingen. Det forskes mye på hvordan man kan behandling MS. I dag benyttes medikamenter som kan redusere betennelsen, og slik dempe immunforsvarets angrep på nervesystemet. Medikamenter som benyttes, er kortikosteroider og interferon beta-1.