Hopp til innhold

MS – en oppsummering

  • MS er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet.
  • Av alle land i verden er Norge det landet med høyest forekomst av sykdommen.
  • Cirka 8000 personer har sykdommen i Norge.
  • Kvinner rammes dobbelt så ofte som menn.
  • Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 30 år.
  • Etter trafikkulykker gir MS flest unge uføre i Norge.
  • Vanlige symptomer kan være synstap, nummenhet og vissenhet, kraftsvekkelse, ustø gange, dobbeltsyn, økt trøtthet, delvis eller fullstendige lammelser og endret taleevne.
  • MS er en sykdom som gir akutte anfallsvise forverringer, med hel eller delvis tilbakegang av symptomene.
  • MS kan føre til tydelig funksjonsnedsettelse i ung alder.