Hopp til innhold

Hjelpemiddelsentralen

I Norge har vi offentlige hjelpemiddelsentraler i alle fylker. Sentralene driftes av NAV og formidler hjelpemidler av alle slag til funksjonshemmede. I Norge har alle som trenger det, rett til hjelpemidler som kan gi bedre livskvalitet og større mulighet til å delta i samfunnet. I de fleste andre land må folk skaffe seg slike hjelpemidler på egen hånd. Hos oss er de gratis, og de kan lånes så lenge brukeren har behov for dem.