Hopp til innhold

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Vi ser nærmere på lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

  1. Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.
  2. Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, f.eks. private barnehager og skoler.
  3. Loven sier bl.a. hvem som er inhabil til å behandle saker og har regler for saksbehandlingen, taushetsplikt, vedtak og ankemuligheter.
  4. Loven gjelder f. eks. søknader på skoleplass, stipend, byggetillatelser og sosiale tjenester og ytelser.
    Loven regnes som svært viktig for å sikre vår rettssikkerhet.