Hopp til innhold

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Vi ser nærmere på lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

 1. Lovens formål er:
  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for ansatte i norske bedrifter
  • å sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 2. Loven gjelder for alle som sysselsetter arbeidstaker(e).
 3. Loven forplikter både arbeidstakere og arbeidsgiverne:
  • Arbeidstakerne har arbeids-, lojalitets- og taushetsplikt.
  • Arbeidsgiverne har lønnsplikt og omsorgsplikt.
 4. Arbeidsgiveren har styringsrett på arbeidsplassen, men skal involvere de ansatte i viktige beslutninger. I tillegg skal alle parter respektere og overholde for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og diskrimineringsloven samt hovedavtalen og tariffavtaler i arbeidslivet.