Hopp til innhold

Lov om barnehager (barnehageloven)

Vi ser nærmere på lov om barnehager (barnehageloven)

  1. Barnehageloven har som formål å sikre alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes, plass i en barnehage i den kommunen barnet bor.
  2. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
  3. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling og oppvekst.
  4. Loven forutsetter at barnehagen har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
    Loven krever i tillegg politiattest av alle som skal jobbe i en barnehage.