Hopp til innhold

Lov om apotek (apotekloven)

Vi ser nærmere på lov om apotek (apotekloven)

 1. Denne loven har til formål å sikre
  • forsvarlig utlevering av legemidler til alle trengende:
  • riktig legemiddelbruk i befolkningen
  • god tilgjengelighet i alle deler av landet
  • legemidler og farmasøytiske tjenester som har god kvalitet og rimelig pris.
 2. Loven gjelder for apotek. Det vil si at et utsalg som vil kalle seg apotek, må følge denne loven.
 3. Loven sier bl.a. at
  • den som skal drive apotek, må ha offentlig godkjenning
  • ordet apotek er beskyttet
  • apoteket er ansvarlig dersom noen blir skadet eksempelvis fordi medisin er utlevert med feil informasjon om hvordan den skal brukes.
 4. Loven sier i tillegg noe om hvem som kan godkjennes for å arbeide i et apotek. Dersom du er apotektekniker og blir satt til å utføre arbeidsoppgaver du ikke har kompetanse til, er det således et brudd på denne loven.