Hopp til innhold

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

Vi ser nærmere på: Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

  1. Denne loven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.
  2. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.
  3. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt. Det gjelder f.eks. handlinger
    • som stiller kvinner og menn ulikt grunnet kjønn
    • som setter kvinner i en dårligere stilling grunnet svangerskap og fødsel
    • som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet
  4. Seksuell trakassering i strid med lovens § 8a – har eksempelvis ført til at overgriperen er blitt fradømt sin stilling.