Hopp til innhold

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Paragraftegn. Illustrasjon.

Vi ser nærmere på lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

  1. Lovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten.
  2. Loven gjelder for alle personer som oppholder seg i Norge.
  3. Loven bestemmer hvilke rettigheter en pasient og bruker har, og hva en pasient og bruker kan kreve å få av helsetjenester. Hvis pasienten/brukeren mener at hans rettigheter ikke er ivaretatt av helsevesenet, kan han klage på det. En slik klage behandles av helsetilsynet I fylket. Alle yrkesutøvere i helsesektoren har et medansvar for at pasientens og brukerens rettigheter blir ivaretatt.
  4. Loven er av ny dato og har bidratt til avdekking av mangler i helsetjenesten, men også kvalitetssikring av tjenestene. Dette dokumenteres gjennom utallige erstatningssaker som er ført i domstolene de senere år for mangelfull eller feilaktig pasientbehandling.